скулптуре
Поп Ћира и поп Спира
техника/материјал:
место:
димензије: 48х31х17цм
збирка: породична / приватна колекција
власништво: власништво породице
начин набавке: оставштина аутора
Опис
Скулптура – карикатура
Група од две мушке фигуре изузетно крупне грађе у стојећем положају и тренутку пријатељског разговора. Представљају чувене јунаке Стеријине комедије Поп Ћира и поп Спира. Главама су накренуте једна другој; на лицима су краће браде. Руке леве фигуре су на грудима, у левој руци је бројаница. Руке десне фигуре су у израженијој гестикулацији. Фигуре имају свештеничку одежду – камилавке, мантије и појасева.