слике
Стефан Немања
техника/материјал:
место:
димензије: 64 х 53цм
збирка: породична / приватна колекција
власништво: власништво породице
начин набавке: оставштина аутора
Опис
Портрет
Портрет српског владара Стефана Немање приказан у висини бисте. Владар има уско бледо лице,
крупне очи бистрог погледа, дугу седу браду и кукуљицу у нијансама тамно-плаве боје на глави
тако да се види мали део седе косе. Под брадом је мали танки крст (привезак).
На одори су представе две мушке фигуре у висини бисте, са леве стране је млађа (без браде),
а са десне старија (са седом брадом) – један од владаревих синова (Стефан Првовенчани) и отац.
Позадина је неутрална у мрким нијансама.